تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

Affiliated Companies

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
ابتدا با گروه صنعتی اتحاد موتور آشنا شویم

گروه صنعتي امكو با هدف خودكفایي، بهبود و توسعه توليدات خود نيز گامهاي اساسي و بلندي برداشته است. اين شركت با تاسيس واحد ويژه طراحي و توسعه در سال 1381 و استفاده از تيمي كارآزموده و متخصص در اين واحد و بكارگيري پيشرفته ترين نرم افزارهاي تحليل و طراحي و همچنين امكانات مختلف كارگاهي موفق به انجام پروژه هاي مهمي در زمينه بهبود عملكرد محصولات جاري و نيز افزودن محصولات جديد به مجموعه توليدات خود شده است.
در حال حاضر گروه امكو متشكل از شركتهاي اتحاد پلاست البرز، اتحاد لنت پيشرو صنعت، اتحاد پيشرو صنعت مرزن، اتحاد شفت دقيق، اتحاد مدرن باطري، اتحاد مولد نيرو، بنيان صنعت اول، لولا خودرو و كيميا موتور تشكيل يك گروه صنعتي بسيار بزرگ را داده اند و مي كوشند تا در گردش چرخهاي صنعت و اقتصاد ميهن عزيز سهم به سزائي را ايفا نمايند.

شرکت های وابسته