به بخش استخدامــی گروه صنعتی اتحاد موتور خوش آمــــــدید از سال 1990-1369 تا به امــــــــــروز با اتـــــــــــحاد مـــــــــوتور
آشنایی با شرکت های زیر مجموعه اتحاد موتور
شرکت اتحاد موتور
اتحاد لنت پیشرو صنعت
اتحاد مولد نیرو
اتحاد پلاست البرز
بنیان صنعت اول
ابتکار اندیشان مهر
شرکت لولا خودرو
قطعه آرا
فرآیــــند استخدام در گروه صنعتی اتحـــاد موتور Recruitment process in Ettehad Motor Industrial Group
بررسی فرم استخدام بررسی فرم استخدام
هماهنگی قرار مصاحبه هماهنگی قرار مصاحبه
مصاحبه شغلی (HR) مصاحبه شغلی (HR)
مصاحبه تخصصی مصاحبه تخصصی
پیشنهاد حقوق و مزایا پیشنهاد حقوق و مزایا
اخذ مدارک لازم اخذ مدارک لازم
انجام آزمایشات طب کار انجام آزمایشات طب کار
فرایند آغاز به کار فرایند آغاز به کار
فــرصت های شغلی Job opportunities
Loading List Items...
داده های آماری اطلاعات آماری گروه صنعتی اتحاد موتور را در این بخش مشاهده نمایید
تعداد درخواست ها
تعداد درخواست ها
تعداد 20
شغل های مورد نیاز
شغل های مورد نیاز
تعداد 19
شرکت ها
شرکت ها
تعداد 14
تعداد پرسنل
تعداد پرسنل
تعداد 4500
مزایـــای حضور در گروه صنعتی اتحـــاد موتور The benefits of being in Ettehad Motor Industrial Group
توسعه و آموزش
 • برنامه های آموزشی و توسعه ای
 • (NEXT)جانشیـن پـروری
 • کلینیک توسـعه مدیران
جبران خدمت
 • بیمه درمان تکمیلی
 • وام
 • پاداش عملکرد
تسهیلات خدمات رفاهی
 • حضور پزشک سازمانی و مـــــــعاینه ها
 • صبحــانه،ناهار ،شام و سرویس کارکنان
 • بسته های حمایتی
مسئولیت اجتماعی
 • ارتباط صنـعت با دانشگـاه
 • حمـــــــــــــــــــایت از مـــــــــحققان جـــــــــــوان
 • حمایت از بیماران و مــــــــــــراسم خیریــــه
 • حمایت از بیماران بیــــــماری های خـاص
اخبار و رویدادها News and events
 تجلیل از پرسنل اتحاد موتور روز منابع انسانی
تجلیل از پرسنل اتحاد موتور روز منابع انسانی تجلیل از پرسنل اتحاد موتور روز منابع انسانی تجلیل از پرسنل اتحاد موتور روز منابع انسانی تجلیل از پرسنل اتحاد موتور روز منابع انسانی تجلیل از پرسنل... ادامه مطلب
 نسل جدید کارکنان اتــــــحاد موتور
نسل جدید کارکنان اتــــــحاد موتور نسل جدید کارکنان اتــــــحاد موتور نسل جدید کارکنان اتــــــحاد موتور نسل جدید کارکنان اتــــــحاد موتور نسل جدید کارکنان اتــــــحاد موتورنسل... ادامه مطلب
 نسل جدید کارکنان اتــــــحاد موتور
نسل جدید کارکنان اتــــــحاد موتور نسل جدید کارکنان اتــــــحاد موتور نسل جدید کارکنان اتــــــحاد موتورنسل جدید کارکنان اتــــــحاد موتور نسل جدید کارکنان اتــــــحاد موتور نسل... ادامه مطلب