تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

تحقیق و توسعه

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.

تحقیق و توسعه در گروه قطعه سازی اتحاد

واحد تحقيق و توسعه در سال 1380 در گروه صنعتي اتحاد تاسيس شد و با رويكرد انتقال دانش شركتهاي معتبر دنيا آغاز به فعاليت نمود. در مدت طول فعاليت خود پروژه هاي توسعه و تحقيق بسياري را با موفقيت به انجام رسانده و ماحصل اين تجارب تبديل شده به يك واحد مولد دانش فني است كه بجاي اتكاي صرف به انتقال دانش و تكنولوژي، خود صاحب دانش فني بومي شده است و در اين راستا با نهايت قوت به راه خود ادامه مي دهد. فعاليتهاي اين حوزه را مي توان بطور كلي به بخشهاي ذيل تقسيم كرد

طراحي دو بعدي و سه بعدي و مدلينگ كليه طرحها و پروژه ها با استفاده از دانش آخرين نرم افزارهاي روز دنيا در زمينه طراحي محصول.

تحليل عملكرد، شبيه‌سازي و بهينه‌سازي محصولات و فرآيندها.

ارزيابي و اعتبارسنجي نمونه اوليه محصول يا سامانه تا رسيدن به مرحله تائيديه توليد انبوه.

انتقال دانش بين المللي و سپس بومي سازي و خودكفايي با بهره گيري از بهترين متخصصان در حوزه مهندسي معكوس.