مزیت های رقابتی گروه صنعتی اتحاد

مزیت های رقابتی

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.

1- اتوماسيون خطوط توليد

2- انتقال دانش و تكنولوژي برتر دنيا

3- توليد دانش بومي و طراحي قطعات جديد .

مزيت هاي رقابتي در حوزه تكنولوژي

1- آزمايشگاههاي پيشرفته و كامل

2- استفاده از مواد اوليه مرغوب در توليد محصولات

3- واحد تحقيق و توسعه با بهره گيري از نخبگان حوزه صنعت

4- توليد تحت ليسانس شركتهاي معتبر بين المللي

مزيت هاي رقابتي در حوزه كيفيت

1- توجه مداوم به بومي سازي و عمق خودكفايي در توليد محصولات كه منجر به كاهش بهاي تمام شده به نفع مصرف كننده مي شود.

2- اهتمام به موضوع اشتغالزايي و حفظ سرمايه هاي ملي در حوزه اقتصاد و منابع انساني

3- ارائه بهترين كيفيت با رقابتي ترين قيمت

مزيت هاي رقابتي در حوزه قيمت