تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

آزمايشگاه متالورژي

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
آشنایی با آزمایشگاه

اين آزمايشگاه داري گواهينامه استاندارد آزمايشگاهها، بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025-2017 و تاييديه ساپكو مي‌باشد. آناليز مواد براي چهار پايه فلزي شامل فولاد و چدن، آلومينيوم، مس و روي توسط دستگاه SPECTRO MAXانجام مي‌گردد. همچنين تعيين استاندارد، سختي سنجي، متالوگرافي، تعيين عمق و نوع لايه پوشش، تنسايل و تست NDT با روشUT در اين آزمايشگاه قابل انجام مي‌باشد.

تماس با آزمایشگاه