تحقیق و توسعه گروه صنعتی اتحاد

آزمایشگاه الکترو موتور و استارتر

ETTEHAD INDUSTRIAL Grp.
آشنایی با آزمایشگاه

اين آزمايشگاه داري گواهينامه استاندارد آزمايشگاهها، بر اساس الزامات استاندارد2017-17025 ISO/IEC و اكروديته (گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار) از اداره استاندارد و نيز داراي تاييديه ساپكو و سازه گستر مي‌باشد. تمامي آزمونهاي مربوط به موتورهاي DC و استارتر خودرو در اين آزمايشگاه انجام مي‌گيرد. تجهيزات آزمون عملكرد استارتر، پاسخگوي كليه آزمونهاي مورد نظر مطابق با استاندارد‌هاي ملي، بين المللي و خودروسازي مي‌باشد.در اين آزمايشگاه استارتر خودروهاي سبك و سنگين و تمام ويژگيهاي آنها از جمله :گشتاور،جريان،توان،بازدهي،سرعت و … قابل اندازه‌گيري است. دينامومتر، تجهيز اصلي تست الكتروموتور، ساخت شركت مگترول مي‌باشد كه جهت اندازه گيري منحني مشخصه يا گراف موتور استفاده مي‌گردد كه توانايي تست الكتروموتورهاي گيربكس‌دار با ترمز پودري و بدون گيربكس با ترمز Hysteresis مي‌باشد. ازديگر توانايي هاي اين آزمايشگاه: آزمون رانينگ،دوام موتور برف پاك كن با اعمال گشتاور سينوسي،آزمون اعمال گشتاور ثابت،اندازه گيري مقاومت اهمي،سلفي وخازني، دوام PTH ،دوام عايقي،آزمونهاي دوام بي باري و تحت بار استارت برروي Engine،آزمونهاي شيشه بالابر و … مي‌باشد.

تماس با آزمایشگاه